Запрошення до участі в торгах № NOV-IFB-03 (ОНОВЛЕНО)

320-worldbank-logoInvitation for Bids No. NOV-IFB-03

Україна
Розвиток міської інфраструктури – 2
Номер позики: 8391-UA та TF017112   
№ Контрактів:
 • NOV-ICB-03-L1 «Реконструкція водопровідних ліній від Північного та Південного водозаборів до м. Нововолинська»
 • NOV-ICB-03-L2 «Установки доочищення питної води на водозаборах»

 

 1. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у різних валютах, спрямовану на реалізацію Розвиток міської інфраструктури – 2 (ПРМІ-2). Передбачається, що частина надходжень від цієї позики буде застосовуватися до відповідних платежів за двома контрактами в рамках одного Пакета NOV-ICB-03: «Реконструкція водопровідних ліній від Північного та Південного водозаборів до м. Нововолинська» і «Установки доочищення питної води на водозаборах».
 2. Підприємство “Нововолинськводоканал” житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради запрошує учасників торгів надавати у запечатаному вигляді пропозиції конкурсних торгів на:

2.1. Лот 1: Контракт NOV-ICB-03-L1 «Реконструкція водопровідних ліній від Північного та Південного водозаборів до м. Нововолинська». Обсяг робіт – реконструкція чотирьох водогонів з Північного та Південного водозаборів до міста Нововолинська. Водозабори розташовані на відстані ~ 6 км від Нововолинська. Реконструкція передбачає заміну старих сталевих трубопроводів діаметром 530 мм та 426 мм на поліетиленові трубопроводи ПЕ100 SDR 17 діаметром 315 мм, 225 мм та 110 мм. Загальна довжина реконструкції складає ~ 26 км (без підключень). Підрядник постачає усе устаткування та матеріали та забезпечує усією робочою силою, обладнанням та інструментами, необхідними для виконання всього обсягу робіт, пов’язаних з реконструкцією, тобто підготовчі роботи, земляні роботи, основні будівельно-монтажні роботи, промивка, дезінфекція, введення в експлуатацію трубопроводів, включаючи відновлення та благоустрій майданчика. Час виконання робіт – 360 календарних днів на увесь обсяг Робіт. Подальші подробиці вказані у Тендерній документації.

2.2. Лот 2: Контракт NOV-ICB-03-L2 «Установки доочищення питної води на водозаборах»; обсяг робіт – будівництво двох додаткових установок очищення питної води (знезалізнення) потужністю 450 м3/год або 10000 м3/добу в місцях розташування Північного і Південного водозаборів м. Нововолинська. Установки доочищення повинні розташовуватися в окремих будівлях (заплановані до будівництва) та використовувати напірні фільтри для знезалізнення (очищення води без використання хімічних речовин), технологічні комунікації, електропостачання, електролізну установку, зневоднення осаду, автоматику. Підрядник постачає усе устаткування та матеріали та забезпечує усією робочою силою, обладнанням та інструментами, необхідними для виконання всього обсягу робіт, пов’язаних з реконструкцією, тобто підготовчі роботи, земляні роботи, основні будівельно- монтажні роботи, промивка, дезінфекція, пусконалагоджувальні роботи і безпосереднє введення в експлуатацію, включаючи відновлення та благоустрій майданчика. Час на завершення робіт – 180 календарних днів на увесь обсяг Робіт. Подальші подробиці вказані у Тендерній документації.

2.3 Учасники торгів можуть брати участь у торгах на один або обидва контракти, як це надалі визначено у тендерній пропозиції. Учасникам торгів, які бажають запропонувати знижки, якщо вони виграють більш ніж один контракт, буде дозволено це робити, якщо ці знижки включені в Лист з тендерною пропозицією.

 1. Міжнародні конкурсні торги будуть проводитись відповідно до процедури одностадійних торгів визначеної Банком.Торги проводяться згідно процедур міжнародних конкурсних торгів, зазначених у Рекомендаціях Світового Банку: Закупівля товарів, робіт та неконсультаційних послуг за позиками МБРР і кредитами та грантами МАР, наданими Позичальникам Світового банку, від січня 2011 р., відредагованими у липні 2014 р. Поправки («Посібник із процедур закупівель»), і є відкритим для всіх правомочних учасників торгів, як визначено у Посібнику із процедур закупівель. Крім того, див. параграфи 1.6 та 1.7, які визначають політику Світового банку щодо конфлікту інтересів. Інструкції учасникам торгів і Загальні Умови Контракту – ті, що зазначені в Стандартній тендерній документації МБРР для закупівлі малих робіт (жовтень 2017 р.).

Короткий опис кваліфікаційних вимог (більш детальний опис вказаний у тендерній документації):

Фінансові можливості:

(i) Учасник торгів демонструє, що він має доступ до або володіє ліквідними активами, необмеженими реальними активами, кредитними лініями та іншими фінансовими засобами (незалежно від будь-якого контрактного авансового платежу), достатніми для задоволення вимог щодо грошових потоків на будівництво, оцінених наступним чином:

– Лот 1: шістсот п’ятдесят тисяч (650 000,00) доларів США;

– Лот 2: чотириста п’ятдесят тисяч (450 000,00) доларів США,

за винятком інших зобов’язань Учасників торгів.

Якщо Учасник торгів змагається за обидва лоти, дійсною вимогою щодо грошових потоків є сукупна сума вимог по двох лотах.

(ii) Учасник торгів також належним чином демонструє Замовнику, що він має достатні джерела фінансування для задоволення вимог грошового потоку на поточні роботи і майбутні контрактні зобов’язання.

(ііі) Перевірені балансові відомості або, якщо вони не вимагаються законодавством країни-Учасника торгів, інші фінансові звіти, прийнятні для Замовника протягом останніх трьох (3) років (2015-2017 рр.), надаються і повинні демонструвати поточну стійкість фінансового стану Учасника та вказувати його перспективну довгострокову прибутковість.

Середній річний оборот будівництва: мінімальний середній річний оборот:

– Лот 1: сім мільйонів п’ятсот тисяч (7 500 000,00) доларів США;

– Лот 2: два мільйони сімсот тисяч (2 700 000,00) доларів США;

розраховується як загальна кількість сертифікованих платежів по незавершених або завершених контрактах протягом останніх трьох (3) років (2015-2017 рр.).

Якщо Учасник торгів змагається за обидва лоти, дійсною вимогою стосовно Середнього річного обороту є сукупна сума вимог по двох лотах.

Загальний досвід у будівництві: Досвід реалізації контрактів на будівельні роботи у ролі головного підрядника, члена спільного підприємства, субпідрядника або керуючого підрядника упродовж щонайменше останніх п’яти (5) років, починаючи з 1 січня 2013 року.

Специфічний досвід у будівництві та управлінні контрактами:

(а) Мінімальна кількість подібних контрактів, зазначених нижче, які були завершені на задовільному та суттєвому рівні у якості головного підрядника, учасника спільного підприємства, керуючого підрядника або субпідрядника у період між 1 січня 2013 року до кінцевого терміну подання заявки:

– Лот 1: два (2) контракти, кожний з вартістю щонайменше три мільйони (3 000 000,00) доларів США, або один (1) контракт на суму не менше шести мільйонів (6 000 000,00) доларів США;

– Лот 2: два (2) контракти, кожний з вартістю щонайменше один мільйон сто тисяч (1 100 000,00) доларів США або один (1) контракт на суму не менше двох мільйонів двохсот тисяч (2 200 000,00) доларів США;

– для обох лотів сукупна сума вимог для Лоту 1 та Лоту 2, як було зазначено вище, або два (2) контракти, кожний з вартістю щонайменше чотири мільйони сто тисяч (4 100 000,00) доларів США або один (1) контракт вартістю щонайменше вісім мільйонів двісті тисяч (8 200 000,00) доларів США.

(b) Для вищезазначених та інших контрактів, що були завершені та виконувались у якості головного підрядника, учасника спільного підприємства, керуючого підрядника або субпідрядника в або після першого дня календарного року протягом періоду, зазначеного у п. 4.2 (а) вище, мінімальний досвід у будівництві з наступних ключових видах робіт успішно завершено:

Лот 1: Будівництво або реконструкція водопроводу з використанням поліетиленових труб, трубопроводом довжиною щонайменше 10 км та діаметром не менше 300 мм;

Лот 2: Будівництво або реконструкція установки доочищення питної води потужністю щонайменше 10000 м3 / добу

Участь у судових процесах у минулому: Учасник торгів надає повну інформацію про всі поточні та минулі судові процеси або арбітражі, пов’язані з виконанням контрактів або контрактами, що реалізовуються з 1 січня 2013 року.

Персонал: Учасник торгів повинен продемонструвати наявність персоналу для ключових посад, які відповідають наступним вимогам (для кожного Лоту):

Пункт №. Посада / спеціалізація Відповідна академічна кваліфікація Мінімальні роки відповідного досвіду роботи
1 Представник Підрядника Ступінь магістра або еквівалент у будівництві або інженерії 10
2 Інспектор з механічного монтажу Ступінь магістра або еквівалент у машинобудуванні 5
3 Інспектор будівельних робіт Ступінь магістра або еквівалент у будівництві 10
4 Інспектор по роботі з електричним, контрольно-вимірювальним устаткуванням та автоматизації виробництва (потрібний лише для Лоту 2) Ступінь магістра або еквівалент в галузі електротехніки 5
5 Спеціаліст із захисту довкілля Ступінь магістра або еквівалент в екології 5

 

Обладнання: Учасник торгів повинен продемонструвати, що він матиме доступ до основного обладнання Підрядника, зазначеного нижче:

Тип і характеристики обладнання Мінімальна кількість, необхідна для Лоту 1 Мінімальна кількість, необхідна для Лоту 2
1 Самоскид, вантажопідйомністю 10 т 3 шт. -
2 Високобортна вантажівка, вантажопідйомністю 10 т 3 шт. -
3 Високобортна вантажівка, вантажопідйомністю 5 т - 2 шт.
4 Автокран, вантажопідйомністю 10 т, стріла довжиною 18 м, обладнаний для обробки будівельних вантажів та укладання труб 2 шт. -
5. Автокран, вантажопідйомністю 10 т, стріла довжиною 18 м, обладнаний для обробки будівельних вантажів та технологічного обладнання - 2 шт.
6. Екскаватор з глибиною копання щонайменше 5 м і змінними ківшами 0,5-1,0 м3 3 шт. 2 шт.
7. Автобетонозмішувач, 7 м3 1 шт. 2 шт.
8. Бульдозер 79 кВт 2 шт. 2 шт.
   9. Дорожній грейдер ДЗ-143 або еквівалент - 2 шт.
10. Асфальтоукладач ДС-1 або еквівалент - 2 шт.
11. Дорожній коток ДУ-47 або еквівалент 1 шт. 2 шт.
12. Електродуговий зварювальний апарат з двигуном внутрішнього згоряння 1 шт. 2 шт.
13 Апарат для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 400 мм 2 шт. 2 шт.
14. Мобільний компресор з двигуном внутрішнього згоряння ПКС-5 або еквівалент 2 шт. 2 шт.
15. Насос для зневоднення потужністю щонайменше 4 кВт 2 шт. -
16. Ручна вантажна лебідка, 1.5 т 1 шт. -
  17. Ручна вантажна лебідка, 3.2 т - 2 шт.
18. Пневматичні трамбівки (подача з компресора) 6 шт. 2 шт.

 

Преференційна знижка для вітчизняних товарів та / або підрядників не застосовується.

 

 1.  Зацікавлені учасники можуть отримати додаткову інформацію від Підприємства «Нововолинськводоканал» ЖКО НМР та ознайомитись із тендерною документацією за вказаною нижче адресою (2) з 10:00 до 16:00 за місцевим часом, контактна особа: Інженер виробничого відділу пані Кушнерук Інна, vodokanal@nov-rada.gov.ua.
 2.  Повний комплект тендерної документації англійською мовою може бути придбаний зацікавленими учасниками після подання письмової заявки до вищезазначеної сторони та після сплати невідшкодованого внеску в розмірі 5600 грн. (п’ять тисяч шістсот українських гривень) або 200 дол. США (двісті доларів США) . Спосіб оплати – банківський переказ на зазначений нижче рахунок. Документ буде відправлений авіапоштою для доставки за кордон та звичайною поштою або кур’єром для місцевої доставки в межах країни або його можна буде забрати за адресою (1), наведеною нижче . Підприємство «Нововолинськводоканал» не несе ніякої відповідальності за затримку доставки. Попередні зустрічі та візити на місці проведення робіт заплановано на 27 вересня 2018 року, о 10:00 за місцевим часом за адресою пр. Перемоги, 20, 2-й поверх, виробничий відділ, кабінет головного інженера, м.Нововолинськ, Україна
 3.  Заявки на участь у торгах повинні бути доставлені за адресою (1), наведеною нижче або до 11:00 ранку за місцевим часом 30 жовтня 2018 р. і повинні супроводжуватися забезпеченням:
 • Лот 1: 75 000,00 доларів США (сімдесят п’ять тисяч доларів)або еквівалентної суми в іншій вільно конвертованій валюті або в українській гривні, визначеній за офіційним курсом(ми) української гривні до іноземних валют, встановленим(и) Національним банком України на дату випуску Гарантії участі в торгах.

 

 • Лот 2:25 000,00 доларів США (двадцять п’ять тисяч доларів) або еквівалентної суми в іншій вільно конвертованій валюті або в українській гривні, визначеній за офіційним курсом(ми) української гривні до іноземних валют, встановленим(и) Національним банком України на дату випуску Гарантії участі в торгах.

 

Подання заявок в електронному вигляді не дозволяється. Заявки, що надійшли із затримкою, будуть відхилені.

 1. Заявки на участь у торгах будуть відкриті у присутності представників від Учасників торгів, які вирішили відвідати захід об 11:05 ранку за місцевим часом 30 жовтня 2018 р. за адресою (2), зазначеною нижче.

Адреса (1):

Підприємство “Нововолинськводоканал” житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради

Поверх / Кімната: 2-й поверх, кабінет провідного юристконсульта

До уваги: пана Сеха Анатолія.

Адреса: пр-т Перемоги, 20

Місто: Нововолинськ

Область: Волинська область

Поштовий індекс: 45400

Країна: Україна

Телефон: +380 33 44 2 47 92

Факс: +380 33 44 4 50 23

Електронна адреса: vodokanal@nov-rada.gov.ua; suip@minregion.gov.ua

Веб-сайт: nowowod.com.ua

 

Адреса (2):

Підприємство “Нововолинськводоканал” житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради

Поверх / Кімната: 2-й поверх, виробничий відділ, кабінет Головного інженера

Адреса: пр-т Перемоги, 20

Місто: Нововолинськ

Область: Волинська область

Поштовий індекс: 45400

Країна: Україна

Телефон: +380 33 44 4 50 23, +380 33 44 2 29 68
Факс: +380 33 44 4 50 23
Електронна адреса: vodokanal@nov-rada.gov.ua; suip@minregion.gov.ua

 

Банківські рахунки для переказу платежів за тендерною документацією:

 

Ідентифікаційний код 133538303183, свідоцтво № 02604174

Розрахунковий рахунок 26003237550001

МФО 303440

Центральний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» у Волинській області, м. Луцьк

 

Для оплати в доларах США (USD):

Підприємство “Нововолинськводоканал” житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради

пр-т Перемоги, 20, м. Нововолинськ, Волинська область, 45400, Україна

Код ЄДРПОУ 13353837

Ідентифікаційний код 133538303183, свідоцтво № 02604174

Розрахунковий рахунок 26009055510818

МФО 303440

Центральний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» у Волинській області, м. Луцьк

 

Банк-кореспондент отримувача:

Банк-кореспондент: JP Morgan Chase Bank, Нью-Йорк, США

Рахунок банку-кореспондента: 001-1-000080

SWIFT-код банку-кореспондента : CHASUS33

 

або

 

Банк-кореспондент отримувача:

Банк-кореспондент: The Bank of New York Mellon, Нью-Йорк, США

Рахунок банку-кореспондента: 890-0085-754

SWIFT-код банку-кореспондента: IRVT US 3N


 

Ukraine
Second Urban Infrastructure Project
Loan No.: 8391-UA and TF017112 
Contracts Nos:
 • NOV-ICB-03-L1 “Reconstruction of Water Pipelines from the Northern and Southern Water Intakes to Novovolynsk”
 • NOV-ICB-03-L2 “Construction of Tap Water Treatment Plants in the Locations of the Water Intakes

 

 1. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies towards the cost of Second Urban Infrastructure Project (UIP2). It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under two contracts within one Package NOV-ICB-03: “Reconstruction of Water Pipelines from the Northern and Southern Water Intakes to Novovolynsk” and “Construction of Tap Water Treatment Plants in the Locations of the Water Intakes”.
 2. The “Novovolynskvodokanal” Enterprise of Housing and Communal Union of Novovolynsk City Council now invites sealed bids from eligible bidders for:

2.1. Lot 1: Contract NOV-ICB-03-L1 “Reconstruction of Water Pipelines from the Northern and Southern Water Intakes to Novovolynsk”; the scope of works is the reconstruction of four water supply pipelines from Northern and Southern Water Intake to city of Novovolynsk. The water intakes are located at distance ~6 km from Novovolynsk. The reconstruction involves replacements of old steel pipelines of diameter 530 mm and 426 mm to polyethylene pipelines PE100 SDR 17 of diameter 315 mm, 225 mm and 110 mm. Total length of reconstruction is ~26 km (exclusive of service connections). Contractor shall deliver all plant and materials and provide all labor force, equipment and tools required to perform all scope of works related for reconstruction, i.e. preliminary works, earthworks, main construction and installation works, flushing, disinfection, commissioning of pipelines, including site restoration and landscaping. Time for completion is 360 calendar days for the whole of the Works. Further details are indicated in the Bidding Documents.

2.2. Lot 2: Contract NOV-ICB-03-L2 “Construction of Tap Water Treatment Plants in the Locations of the Water Intakes; the scope of works is the construction of two drinking water additional treatment plants (iron removal) with a capacity 450 m3/h or 10000 m3/day at locations of Northern and Southern water intakes of Novovolynsk. Additional treatment plants are to be located in separate buildings (to be constructed) and shall utilize pressure iron removal filters (water purification without using any chemicals), technological communications, electricity supply, electrolysis, sludge dehydration, automatics. Contractor shall deliver all plant and materials and provide all labor force, equipment and tools required to perform all scope of works related for the construction, i.e. preliminary works, dismantling works, earthworks, main construction and installation works, personnel training, disinfection, precommissioning and commissioning, including site restoration and landscaping. Time for completion is 180 calendar days for the whole of the Works. Further details are indicated in the Bidding Documents.

2.3 Bidders may bid for one or both contracts, as further defined in the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be allowed to do so, provided those discounts are included in the Letter of Bid.

 1. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank’s Single-Stage Bidding Procedure. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits& Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 as revised through July 2014 Corrigenda (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. The Instructions to Bidders and General Conditions of Contract are those stated in IBRD Standard Bidding Documents for Procurement of Small Works (October 2017).

Brief description of Qualification requirements (more detailed description is indicated in the Bidding Documents):

Financial capabilities:

(i) The Bidder shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means (independent of any contractual advance payment) sufficient to meet the construction cash flow requirements estimated as:

– Lot 1: six hundred fifty thousand (650,000.00) USD;

– Lot 2: four hundred fifty thousand (450,000.00) USD,

net of the Bidders other commitments.

If the Bidder bids for both lots, the applicable cash-flow requirement shall be the aggregate amount of requirements for the two lots

(ii) The Bidder shall also demonstrate, to the satisfaction of the Employer, that it has adequate sources of finance to meet the cash flow requirements on works currently in progress and for future contract commitments.

(iii) The audited balance sheets or, if not required by the laws of the Bidder’s country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last three (3) years (2015-2017) shall be submitted and must demonstrate the current soundness of the Bidder’s financial position and indicate its prospective long-term profitability.

Average Annual Construction Turnover: Minimum average annual turnover of:

– Lot 1: seven million five hundred thousand (7,500,000.00) USD;

– Lot 2: two million seven hundred thousand (2,700,000.00) USD,

calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last three (3) years (2015-2017).

If the Bidder bids for both lots, the applicable Average Annual Turnover requirement shall be the aggregate amount of requirements for the two lots.

General Construction Experience: Experience under construction contracts in the role of prime contractor, JV member, sub-contractor, or management contractor for at least the last five (5) years, starting 1st January 2013.

Specific Construction & Contract Management Experience:

(a) A minimum number of similar contracts specified below that have been satisfactorily and substantially completed as a prime contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor between 1st January 2013 and bid submission deadline:

– Lot 1: two (2) contracts, each with a value of at least three million (3,000,000.00) USD, or one (1) contract with a value of at least six million (6,000,000.00) USD;

– Lot 2: two (2) contracts, each with a value of at least one million one hundred thousand (1,100,000.00) USD, or one (1) contract with a value of at least two million two hundred thousand (2,200,000.00) USD;

– for both lots, the aggregate amount of requirements for Lot 1 and Lot 2 as stated above, or two (2) contracts, each with a value of at least four million one hundred thousand (4,100,000.00) USD, or one (1) contract with a value of at least eight million two hundred thousand (8,200,000.00) USD.

(b) For the above and any other contracts completed and under implementation as prime contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor on or after the first day of the calendar year during the period stipulated in 4.2 (a) above, a minimum construction experience in the following key activities successfully completed:

Lot 1: Construction or reconstruction of water pipelines using polyethylene pipes, with a pipeline length of at least 10 km and a diameter of at least 300 mm;

Lot 2: Construction or reconstruction of tap water treatment plant with a capacity of at least 10,000 m3/day

Litigation History: A Bidder shall provide complete information on all the current and past litigations or arbitrations due to the contracts performed or contracts in progress since 1st January 2013.

Personnel: The Bidder must demonstrate that it will have the personnel for the key positions that meet the following requirements (for each Lot):

Item No. Position/specialization Relevant academic qualifications Minimum years of relevant work experience
1 Contractor’s Representative Master’s Degree or equivalent in Civil Construction or Engineering 10
2 Mechanical Installation Works Superintendent Master’s Degree or equivalent in Mechanical Engineering 5
3 Civil Works Superintendent Master’s Degree or equivalent in Civil Construction 10
4 Electrical, Instrumentation and Automation Works Superintendent (required for Lot 2 only) Master’s Degree or equivalent  in Electrical Engineering 5
5 Environmental Specialist Master’s Degree or equivalent  in Environmental Science 5

 

Equipment: The Bidder must demonstrate that it will have access to the key Contractor’s equipment listed hereafter:

No. Equipment Type and Characteristics Minimum Number required for Lot 1 Minimum Number required for Lot 2
1 Dump truck, with a load capacity of 10 t 3 pcs. -
2 High sided truck, with a load capacity of 10 t 3 pcs. -
3 High sided truck, with a load capacity of 5 t - 2 pcs
4 Truck crane, load capacity 10 t, boom length 18 m, equipped for handling building cargoes and pipe laying 2 pcs. -
5. Truck crane, load capacity 10 t, boom length 18 m, equipped for handling building cargoes and technological equipment - 2 pcs.
6. Excavator with a digging depth of at least 5 m and changeable shovel buckets 0,5-1,0m3 3 pcs 2 pcs
7. Truck-mounted concrete mixer, 7 m3 1 pcs 2 psc
8. Buldozzer earthmover 79 kW 2 pcs 2 pcs
   9. Road Grader DZ-143 (ДЗ-143) or equivalent - 2 pcs
10. Asphalt laying machine DS-1 (ДС-1) or equivalent - 2 pcs
11. Road roller DU-47 (ДУ-47) or equivalent 1 pcs 2 pcs
12. Mobile electric arc welding machine with internal combustion engine 1 pcs 2 pcs
13 Apparatus for butt welding of polyethylene pipes with diameter up to 400 mm 2 pcs 2 pcs
14. Mobile Compressor with internal combustion engine PKS-5 (ПКС-5) or equivalent 2 pcs 2 pcs
15. Dewatering pump, power at least 4 kw 2 pcs -
16. Hand operated cargo winch, 1.5 t 1 pcs -
  17. Hand operated cargo winch, 3.2 t - 2 pcs
18. Air rammers (fed from compressor) 6 pcs 2 psc

Margin of preference for domestic goods and/or contractors shall not be applied.

 

 1. Interested eligible bidders may obtain further information from the “Novovolynskvodokanal” Enterprise of Housing and Communal Union of Novovolynsk City Council and inspect the bidding documents at the address given below (2) from 10:00 to 16:00 local time, contact person: Engineer of Production Division Ms. Kushneruk Inna, vodokanal@nov-rada.gov.ua.
 2. A complete set of bidding documents in English language may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of UAH 5600 (five thousand six hundred Ukrainian Hryvnia) or USD 200 (two hundred US dollars). The method of payment will be bank transfer to the account indicated below. The document will be sent by airmail for overseas delivery and surface mail or courier for local inland delivery or can be picked from the address (1) below. “Novovolynskvodokanal” Enterprise does not bear any responsibility for late delivery.
 3. Bids must be delivered to the address (1) below on or before 11:00 am local time on October 17, 2018 and must be accompanied by a security of:
 • Lot 1: USD 75 000.00 (seventy-five thousand dollars) or the equivalent amount in another freely convertible currency or in the Ukrainian Hryvnia, determined at the official rate(s) of the Ukrainian Hryvnia against foreign currencies established by the National Bank of Ukraine as of the date of the Bid Security issue.
 • Lot 2: USD 25 000.00 (twenty-five thousand dollars) or the equivalent amount in another freely convertible currency or in the Ukrainian Hryvnia, determined at the official rate(s) of the Ukrainian Hryvnia against foreign currencies established by the National Bank of Ukraine as of the date of the Bid Security issue.

 

Electronic bids are not permitted. Late bids will be rejected.

 1. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at 11:05 am local time on October 17, 2018 at the address (2) stated below.

Address (1):

“Novovolynskvodokanal” Enterprise of Housing and Communal Union of Novovolynsk City Council

Floor / Room: 2nd floor, Office of Principal Legal Advisor

Attention: Mr. Sekh Anatolii.

Street Address: 20, Peremogy ave

City: Novovolynsk

Oblast: Volynska oblast

ZIP Code: 45400

Country: Ukraine

Telephone: +380 33 44 2 47 92

Facsimile number: +380 33 44 4 50 23

Web-site: nowowod.com.ua

Address (2):

“Novovolynskvodokanal” Enterprise of Housing and Communal Union of Novovolynsk City Council

Floor/Room: 2nd floor, Production Division, Office of Chief Engineer

Street Address: 20, Peremogy ave

City: Novovolynsk

Oblast: Volynska oblast

ZIP Code: 45400

Country: Ukraine

Telephone: +380 33 44 4 50 23, +380 33 44 2 29 68
Facsimile number: +380 33 44 4 50 23
Electronic mail address: vodokanal@nov-rada.gov.ua; suip@minregion.gov.ua

 

The bank accounts for transfer of payment for the bidding documents are:

 

Identification code 133538303183, certificate No. 02604174

Current account 26003237550001

MFO 303440

Volynskyi Regional Head Office of PJSC CB Privatbank, city of Lutsk

 

For payment in United States dollars (USD):

“Novovolynskvodokanal” Enterprise of Housing and Communal Union of Novovolynsk City Council

20, Peremogy ave, city of Novovolynsk, Volynska oblast, 45400, Ukraine

Code of EDRPOU 13353837

Identification code 133538303183, certificate No. 02604174

Current account  26009055510818

MFO 303440

Volynskyi Regional Head Office of PJSC CB Privatbank, city of Lutsk

 

Bank Correspondent:

correspondent bank:   JP Morgan Chase Bank, New York, USA

Account in the correspondent bank:   001-1-000080

SWIFT-code of the  correspondent bank:   CHASUS33

 

or

 

Bank Correspondent:

correspondent bank:   The Bank of New York Mellon, New York, USA

Account in the correspondent bank:   890-0085-754

SWIFT-code of the  correspondent bank:  IRVT US 3N